Badanie techniczne pojazdu w 2022 roku

28.05.2022 |

Badanie techniczne auta jest obowiązkowe. Przeprowadza je upoważniony do tego diagnosta na stacji kontroli pojazdów. Wyłącznie pozytywna ocena stanu technicznego pozwala dopuścić dany pojazd do użytkowania w ruchu drogowym. Jak wygląda badanie techniczne w 2022 roku i gdzie można je wykonać – o tym poniżej.

Badanie techniczne pojazdu w świetle przepisów

Podstawę prawną do przeprowadzenia badania technicznego stanowi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Warto przy tym dodać, że w 2022 roku zmieniła się wysokość mandatu za jazdę samochodem bez ważnego badania technicznego. W wypadku kontroli przeprowadzonej przez odpowiednie służby i wykrycia nieprawidłowości w zakresie badania technicznego kara nie wynosi jak dotychczas 20-500 zł, ale znacznie mocniej bije po kieszeni. Obecnie widełki wynoszą od 1500 do 5000 zł.

Badanie techniczne a przegląd pojazdu – jakie są różnice?

Mimo że wiele osób stosuje te nazwy zamiennie, to należy mieć świadomość, że to są de facto dwa różne pojęcia.

Przegląd samochodu (czy też badanie okresowe) ma charakter dobrowolny. Wynika najczęściej z zaleceń konkretnego producenta pojazdu i pozwala np. zachować gwarancję. Niektórzy kierowcy sami też decydują się na taki przegląd, szczególnie przed długimi trasami. Wtedy ma to na celu zapewnienie sobie i współtowarzyszom podróży bezpieczną jazdę bez przykrych niespodzianek. Takie przeglądy przeprowadza się na Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO).

Z kolei wykonanie badania technicznego jest obowiązkowe. To przegląd rejestracyjny w celu dopuszczenia samochodu (lub innego pojazdu) do ruchu publicznego. Wiąże się z wpisem do dowodu rejestracyjnego i należy go przeprowadzić na przystosowanej do tego Stacji Kontroli Pojazdów. Ważność takiego badania wynosi zazwyczaj 12 miesięcy.

Gdzie należy przeprowadzać badanie techniczne pojazdu?

Jak już wspomniano powyżej badania techniczne pojazdów przeprowadza się na ściśle określonych stacjach diagnostycznych. Warto pamiętać, że w przypadku standardowego badania technicznego pojazdu o masie całkowitej, która nie przekracza 3,5 tony wystarczy zgłosić się do podstawowej stacji kontroli pojazdów.

Inaczej to wygląda dla pojazdów ważących więcej niż 3,5 tony, ponieważ wtedy należy się udać do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. I tu ważna kwestia – Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów to również wymóg dla samochodów ważących mniej niż 3,5 tony w czterech przypadkach. Dotyczy to sytuacji, gdy pojazd:

 • po raz pierwszy został zarejestrowany poza granicami Polski,
 • służy do przewożenia niebezpiecznych materiałów,
 • jest powypadkowy,
 • został poddany zmianom konstrukcyjnym.

Jeszcze jedna uwaga dla osób, które często jeżdżą samochodem. Dla standardowego badania technicznego nie działa rejonizacja. To duże ułatwienie, ponieważ okresowe badanie można przeprowadzić w dowolnej części kraju, a nie miejsca rejestracji pojazdu Istotne jest tylko to, aby stacja kontroli miała odpowiednie uprawnienia.

Jak często trzeba robić badanie techniczne samochodu?

Częstotliwość przeprowadzania badań technicznych zależy od dwóch czynników – wieku oraz rodzaju pojazdu. W najlepszej sytuacji są właściciele nowych aut osobowych, a także przyczep o maksymalnej masie 3,5 t, motocykli i samochodów ciężarowych. Pierwsze badanie techniczne przeprowadza się przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji pojazdu. Drugie badanie następuje przed upływem 2 lat od daty pierwszego przeglądu. Kolejne badania techniczne przeprowadza się już obowiązkowo co 12 miesięcy.

Innymi słowy można powiedzieć, że do corocznego obowiązkowego badania technicznego zobligowani są właściciele samochodów 5-letnich i starszych.

To nie wyczerpuje wszystkich opcji, ponieważ w przypadku niektórych pojazdów należy przeprowadzić badanie techniczne samochodu raz w roku bez względu na rocznik – dotyczy to również nowych aut. Tak się dzieje dla pojazdów:

 • użytkowanych jako taksówki,
 • przeznaczonych do nauki i egzaminów na prawo jazdy,
 • z zamontowaną instalacją LPG/CNG,
 • przewożących niebezpieczne towary,
 • uprzywilejowanych,
 • zbudowanych samodzielne,
 • wykorzystywanych do zarobkowego transportu ludzi.

Należy jeszcze wspomnieć o sytuacji, kiedy trzeba przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne mimo posiadania ważnego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Wynika to zazwyczaj ze stwierdzenia jakichś nieprawidłowości podczas kontroli drogowej. Mogą one dotyczyć kwestii naruszenia wymagań związanych z ochroną środowiska, podejrzenia o zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu bądź udziału w kolizji (wypadku) i uszkodzenia jakichś elementów pojazdu.

Badania techniczne po terminie – jakie konsekwencje?

W 2022 roku weszły w życie nowe przepisy i pojawiła się nowa wysokość kar za jazdę bez ważnego badania technicznego. Wcześniej to było maksymalnie 500 zł, ale obecnie mandat wynosi od 1500 do 5000 zł, więc wzrost jest znaczący.

W lepszej sytuacji jest zapominalski kierowca z pojazdem zarejestrowanym i dopuszczonym do ruchu drogowego, szczególnie gdy wizualny stan pojazdu nie wzbudza większych zastrzeżeń. Wtedy wysokość mandatu nie przekroczy 3000 zł, a zazwyczaj wynosi kilkaset złotych.

Jeżeli jednak w ocenie organów kontroli ruchu drogowego pojazd może stanowić zagrożenie, to zostanie odholowany na koszt właściciela i oprócz kary finansowej należy się też liczyć z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Dla jego odzyskania, konieczne jest wykonanie przeglądu technicznego w ciągu 7 dni.

W gorszej sytuacji jest kierowca, jeżeli pojazd bez ważnego badania uczestniczy w kolizji. Wtedy grozi nie tylko mandat i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, ale również problemy z uzyskaniem odszkodowania w ramach OC lub AC.

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu?

Cennik w 2022 roku nie zmienił się, więc właściciel samochodu osobowego musi się przygotować na wydatek 99 zł. Oczywiście mowa o pojazdach o masie całkowitej do 3,5 t (w tym także ciężarowych). Koszt jest wyższy dla aut z instalacją LPG/CNG i wynosi 162 zł. Kierowca musi też przedstawić diagnoście nie tylko dowód rejestracyjny, ale również świadectwo legalizacji montażu zbiornika gazowego i instalacji.

O czym należy pamiętać? Po pierwsze – opłata jest identyczna na wszystkich stacjach diagnostycznych. Po drugie – płaci się zawsze z góry, a więc przed wykonaniem badania. Oznacza to, że nawet przy negatywnej ocenie nie jest zwracana. Po trzecie – w razie stwierdzenia usterek jej wysokość wzrasta, ponieważ płaci się za ponowne sprawdzenie elementów pojazdu, w których wykryto nieprawidłowości.

W ruchu drogowym mogą się znaleźć wyłącznie w pełni sprawne samochody, więc w razie dodatkowego badania technicznego pojazdów np. po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, co ma odzwierciedlenie w dowodzie rejestracyjnym czy po montażu instalacji gazowej należy się liczyć z kolejnymi wydatkami.

Jak długo trwa badanie techniczne pojazdu?

W przypadku samochodów osobowych na badanie techniczne przeznacza się około 30 minut. Dlatego warto umówić się na konkretną godzinę, aby nie tracić niepotrzebnie czasu.

Co ważne, zbyt szybkie zakończenie badania może wzbudzać konkretne podejrzenia o nieuczciwość diagnosty w razie kontroli drogowej. Nie da się ukryć czasu, ponieważ należy zapisać w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), jak długo badanie trwało. W związku z tym lepiej, żeby właściciel pojazdu nie poganiał diagnosty i był przygotowany na to, że badania okresowe trwają około pół godziny.

Co obejmuje badanie techniczne samochodu? Jakie elementy sprawdza diagnosta?

Przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów zajmuje się diagnosta. Na początku prosi o dowód rejestracyjny, aby dokonać identyfikacji pojazdu. Chodzi o zgodność numeru VIN z wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Następnie sprawdza się wyposażenie dodatkowe jak instalacja LPG, więc diagnosta prosi o przedstawienie dokumentu legalizacji zbiornika LPG. Potem dokonuje już oceny stanu technicznego układów i podzespołów.

W czasie badania technicznego diagnosta sprawdza stan pojazdu nie tylko pod kątem bezpieczeństwa jazdy, ale również przestrzegania norm ochrony środowiska.

Dzięki specjalnym urządzeniom diagnosta ma możliwość testowania skuteczności i równomierności działania układu hamulcowego. Dotyczy to również hamulca awaryjnego i postojowego.

Kolejny ważny element to zawieszenie, więc diagnosta sprawdza, czy nie pojawiły się jakieś luzy. Kontroluje się także układ kierowniczy pod kątem stopnia zużycia, stanu połączeń czy wielkości ruchu jałowego. Sprawdza się stan ogumienia np. głębokość bieżnika i dopasowanie do rodzaju pojazdu.

Badanie techniczne samochodu składa się jeszcze z weryfikacji stanu i prawidłowości działania oświetlenia, stopnia zużycia pasów bezpieczeństwa, przyjrzenia się stanowi ram, progów i szyb. Diagnosta na pewno też zapyta o obowiązkowe wyposażenie, czyli gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy.

Na koniec kwestie środowiskowe, więc sprawdzenie stanu technicznego układu wydechowego, pomiar poziomu hałasu oraz emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin.

Co oznacza wykrycie usterki podczas badania technicznego pojazdu?

Badanie techniczne auta na stacjach kontroli pojazdów ma na celu sprawdzenie, czy stan samochodu nie stwarza zagrożenia kierowcy oraz innym uczestnikom ruchu drogowego.

Jeżeli wszystko jest w porządku, to na tej podstawie auto zostaje dopuszczone do użytkowania. Również drobne usterki nie stanowią przeszkody do pozytywnego zaliczenia badania technicznego. W takiej sytuacji właściciel pojazdu samochodowego jest tylko informowany o tym, że coś warto poprawić.

Gorzej, gdy zostaną wykryte istotne usterki, ponieważ wtedy kierowca ma 14 dni na ich usunięcie i ponowne stawienie się na badania techniczne na tej samej stacji kontroli. To oczywiście podnosi koszty, o czym już wcześniej wspomniano.

Natomiast w razie usterek stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa diagnosta ma obowiązek zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Oznacza to jedno – samochód musi zostać przewieziony na lawecie do warsztatu, ponieważ nie jest dopuszczony do poruszania się po drogach.

Powrót do bloga


Dojeżdżamy błyskawicznie
do dzielnic Poznania:
Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Piątkowo, Rataje, Stare Miasto, Wilda
okolicznych miejscowości:
Swarzędź, Luboń, Komorniki, Skórzewo, Wysogotowo, Przeźmierowo, Baranowo, Chyby, Suchy Las, Owińska, Koziegłowy, Janikowo